ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ
Purchase theme
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΣΒΟΥ
Purchase theme
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ ΧΙΟΥ
Purchase theme

Τι είναι το “Μουσείων Τόπος”

Το έργο “Μουσείων Τόπος” αποσκοπεί στη σύνδεση τριών μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) με τους οικισμούς τους μέσα από διαδραστικά συστήματα παιχνιδοποίησης. Τα διαδραστικά συστήματα αξιοποιούν τεχνολογίες φορητών τηλεφώνων και ανίχνευσης κινήσεων χρηστών και εστιάζουν στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας (craftmanship) αντίστοιχα. Έτσι έχουμε το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου με τον οικισμό του Πύργου, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου με τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, και το Μουσείο Μαστίχας Χίου με αντιπροσωπευτικό μαστιχοχώρι τον οικισμό των Ολύμπων.

.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Μουσείον Τόπος
Δωρεάν
8 Διαλέξεις
Προσθήκη
Δωρεάν

Στόχοι

  • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των οικισμών (μεθοδολογία και σύστημα HERMeS) και σημαντικών εκθεμάτων των μουσείων.
  • Σύνδεση των οικισμών με τα μουσεία μέσα από περιηγήσεις σε επισκέπτες από εφαρμογές φορητών συσκευών που περιλαμβάνουν παιχνιδοποίηση και αφήγηση.
  • Ανάδειξη άυλης παραδοσιακής δεξιοτεχνίας μέσω προσομοίωσης και ψηφιακής (ανα)κατασκευής με διαδραστικές εγκαταστάσεις ανίχνευσης των κινήσεων χρήστη.
  • Διασφάλιση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων μέσα από ανθρωποκεντρική και συμμετοχική σχεδιαστική προσέγγιση, εκτεταμένη πιλοτική λειτουργία, διάθεση δεδομένων σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πλάνο βιώσιμης εκμετάλλευσης, και δημιουργία ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων όπως αυτής της Εκπαιδευτικής Πύλης.

Με το πέρας του έργου το κάθε Μουσείο θα αναδειχθεί σε κύτταρο καινοτομίας, πλήρως ενταγμένο στον Τόπο του. Σημειώνεται ότι τόσο το ΠΙΟΠ όσο και το HERMeS έχουν βραβευθεί με το βραβείο Europa Nostra για τη συμβολή τους στην πολιτιστική κληρονομιά.

Η πρόταση έχει την υποστήριξη των Δήμων Τήνου, Λέσβου, και Χίου.

Σκοπός

Μέσα από τα διαδικτυακά μαθήματα οι μαθητευόμενες καλούνται να εξερευνήσουν, να γνωρίσουν, και να στοχαστούν επάνω σε στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του κάθε οικισμού και του αστικού ιστού του, τα οποία συνδέονται με τα εκθέματα του αντίστοιχου μουσείου και την πολιτιστική παράδοση των κατοίκων του. Η κληρονομιά του κάθε οικισμού αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ανθρωπότητας, εγγεγραμμένη στην αντίστοιχη λίστα της UNESCO. Τελικός σκοπός είναι οι μαθητευόμενες να αναγνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν για την κληρονομιά τους.

Απευθυνόμενο κοινό

Απευθυνόμενο κοινό

Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές 3ης Δημοτικού και άνω, δασκάλους, καθηγητές, δια βίου μαθητές, και σε όποιον ενδιαφέρεται για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και την αρχιτεκτονική οικισμών του Αιγαίου.

Εξατομικευμένη μάθηση

Εξατομικευμένη μάθηση

Με βάση τις αρχές της εξατομικευμένης μάθησης, τα παρόντα διαδικτυακά μαθήματα επιτρέπουν στη μαθητευόμενη να επιλέξει τη δική της μαθησιακή πορεία, καθορίζοντας τον δικό της ρυθμό και τον τρόπο απόκτησης της γνώσης.

Περιεχόμενο μαθημάτων

Περιεχόμενο μαθημάτων

Τα μαθήματα βασίζονται σε αρχιτεκτονική, ιστορική, και μουσειολογική τεκμηρίωση που ακολουθείται στους τρεις οικισμούς και στα μουσεία τους, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών, αστικών κτισμάτων, μουσειακών εκθεμάτων, συνεντεύξεων και ντοκιμαντέρ.

Εργαλείο για εκπαιδευτικούς

Εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική πύλη ως πρόσθετο εργαλείο για τα δικά τους μαθήματα μέσα στην τάξη. Η δομή των μαθημάτων ενθαρρύνει το μοντέλο ‘αναδιπλούμενης τάξης’ (flipped classroom), παρέχοντας ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητευόμενων.

Ρόλος Εκπαιδευτικής Πύλης

Ο ρόλος αυτής της Εκπαιδευτικής Πύλης είναι να εισάγει τις μαθητευόμενες στους τρεις οικισμούς και στα μουσεία τους, καθώς και στην έννοια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε οικισμός αποτελεί ένα διαδικτυακό μάθημα ικανό να τρέξει και στο περιβάλλον μίας σχολικής τάξης. Οι μαθητευόμενες μπορούν επίσης να τρέξουν το μάθημα ατομικά και να το ολοκληρώσουν με το δικό τους ρυθμό και χρόνο. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν μίνι-διαδραστικές δραστηριότητες, παζλ και κουίζ, ενώ υπάρχουν και σενάρια ομαδικών εκπαιδευτικών ‘αποστολών’ και δημιουργικών δραστηριοτήτων. 

Έρευνα και τεκμηρίωση

Οικισμοί και Μουσεία

Μέσα από το έργο “Μουσείων Τόπος” μελετάται, ψηφιοποιείται, τεκμηριώνεται, και επαναπροσδιορίζεται η αρχιτεκτονική και αστική δομή του κάθε οικισμού και η σύνδεση αυτών με το περιεχόμενο των μουσείων. Παράλληλα, οι φορητές εφαρμογές αξιοποιούν στοιχεία παιχνιδοποίησης για να εισάγουν και να περιηγήσουν τους χρήστες-επισκέπτες στους οικισμούς και στην παράδοσή τους. Τέλος, οι διαδραστικές εγκαταστάσεις μέσα στα μουσεία συμπληρώνουν τον εκθεσιακό χώρο προσφέροντας μία διαφορετικού είδους αλληλεπίδραση και εμβύθιση στο μουσειακό περιεχόμενο.

UNESCO - Intangible Cultural Heritage

UNESCO

Η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 με σκοπό να υπηρετήσει τις πανανθρώπινες αξίες, με στόχο την ευημερία του ανθρώπου σε ένα ειρηνικό κόσμο. Η πολιτισμική ποικιλομορφία των λαών του κόσμου, η οποία δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τα υλικά τεχνουργήματα που αφήνουν ως κληρονομιά οι άνθρωποί τους, οδήγησε στη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – UNESCO 2003. Η Σύμβαση προέκυψε ως ώριμος καρπός του διεθνούς προβληματισμού σχετικά με τη γενικότερη έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα των πολιτισμικών εκφάνσεών της που δεν έχουν απτή, υλική διάσταση όπως η μουσική, ο χορός, οι γνώσεις και πρακτικές κ.ά. 

Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση το 2006 και μέχρι σήμερα έχει εγγράψει στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο οκτώ (8) στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τρία από αυτά παρουσιάζονται στο “Μουσείων Τόπος και στην παρούσα Εκπαιδευτική Πύλη. (Πηγή: ayla.culture.gr)