Πύργος – Τήνος

Θέα του οικισμού του Πύργου, Τήνος

Ο Πύργος της Τήνου είναι ένας οικισμός με πλούσια άυλη πολιτιστική κληρονομιά, την κληρονομιά της μαρμαροτεχνίας. Έχει βαθιά παράδοση στην τέχνη αυτή λόγω της αφθονίας του μαρμάρου στην περιοχή. Μέσα από αυτό το διαδικτυακό μάθημα ο οικισμός του Πύργου και τα κτίσματά του, καθώς και τα εκθέματα του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας που βρίσκεται εκεί, γίνονται κεντρικά θέματα παρατήρησης και εξερεύνησης. Σκοπός είναι να αναγνωριστεί η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο μουσείο και τον οικισμό.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητευόμενοι αναμένεται:

  1. να γνωρίσουν την παγκόσμια άυλη πολιτιστική κληρονομιά της μαρμαροτεχνίας μέσα από την εξερεύνηση του οικισμού του Πύργου και του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας,
  2. να παρατηρήσουν αρχιτεκτονικά στοιχεία του οικισμού και να τα συνδέσουν με τα εκθέματα του μουσείου,
  3. να συνδυάσουν το οικισμένο τοπίο με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται,
  4. να εκφραστούν προφορικά και δημιουργικά συνδέοντας τις δεξιότητές τους στην παρατήρηση, την αναζήτηση και την ομαδικότητα,
  5. να καλλιεργήσουν δεξιότητες εξερεύνησης, συνεργασίας, και κριτικής παρατήρησης,
  6. να ευαισθητοποιηθούν επάνω σε θέματα διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εκπαιδευτική βαθμίδα

τελευταίες τάξεις Δημοτικού και άνω

Ενδεικτική θεματική ταξινόμηση

Πολιτιστική Κληρονομιά > Μαρμαροτεχνία > Πύργος, Τήνος

Τύπος αλληλεπίδρασης

ενεργός μάθηση

Επίπεδο αλληλεπίδρασης

υψηλό

1. Μαρμαρούπολη

1
Πηγαίνοντας για την Μαρμαρούπολη

Στο μάθημα αυτό ξεκινάει το ταξίδι για το νησί της Τήνου και τον οικισμό του Πύργου με τη βαθιά παράδοση στη μαρμαροτεχνία.

2
Στην καρδιά του μαρμάρου

Το μάθημα αυτό μας καλωσορίζει στην καρδιά του μαρμάρου -το λατομείο-, τις εργασίες και τα εργαλεία των ανθρώπων του.

3
Γρήγορο Quiz
6 απαντήσεις

Στο quiz αυτό γίνεται μία ανακεφαλαίωση του πρώτου μαθήματος, με γρήγορες ερωτήσεις.

2. Χαράγματα στον οικισμό

1
Παιδικά χαράγματα

Το μάθημα αυτό μας εισάγει στα πρώτα σκαλιστά παιχνίδια των παιδιών αυτού του οικισμού. Έτσι ξεκινάγανε να γίνουν μαρμαροτεχνίτες.

2
Video quiz
6 απαντήσεις

Το quiz αυτό ξεκινά με ένα βίντεο που περιλαμβάνεται στις ερωτήσεις του quiz που ακολουθεί. Έχει να κάνει με την ιστορία δάσκαλου και μαθητή ενός άλλου σημαντικού επαγγέλματος που συνδέεται με τη μαρμαροτεχνία...

3. Μαρμαροτεχνήματα στα σπίτια

1
Μαρμαροτεχνήματα επάνω στα σπίτια

Στο μάθημα αυτό ερχόμαστε σε επαφή με τα μαρμαροτεχνήματα επάνω στα σπίτια και πόσο χαρακτηρίζουν την μορφή του οικισμού. Τι πρόσωπο θα είχε ο οικισμός αν ήταν άνθρωπος?

2
Μαρμαροτεχνήματα μέσα στα σπίτια

Το μάθημα αυτό μας δείχνει τα μαρμαροτεχνήματα που υπήρχαν και υπάρχουν μέσα στα σπίτια του οικισμού και χρησιμεύουν και χρησιμεύουν ως οικιακά σκεύη των κατοίκων.

4. Μαρμαροτεχνήματα στον οικισμό

1
Μαρμαρο-οικοδομήματα στον Πύργο

Στο μάθημα αυτό γνωρίζουμε άλλα ενδιαφέροντα μαρμαρο-οικοδομήματα μέσα στον οικισμό που αφορούν στη ζωή των κατοίκων και στην καθημερινότητά τους.

2
Αισθητικής αξίας μαρμαροτεχνήματα

Στο μάθημα αυτό ερχόμαστε σε επαφή με την μαρμαρογλυπτική και μερικούς διάσημους μαρμαρο-γλύπτες του Πύργου.

3
Συνέχεια στην παράδοση

Στο μάθημα αυτό ολοκληρώνεται η περιήγηση στον Πύργο της Τήνου μέσα από την παρουσίαση των ανθρώπων που συνεχίζουν την παράδοση της μαρμαροτεχνίας.

Προσθέσετε την πρώτη ανασκόπηση.

Παρακαλώ, συνδεθείτε για να αφήσετε μία ανασκόπηση